lek.wet. Ewa Pasek-Stafiej – po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła u nas staż podyplomowy, związana z przychodnią od początku jej istnienia, w trakcie pracy w przychodni odbyła także studia podyplomowe i zdobyła tytuł specjalisty chorób psów i kotów.

lek.wet. Ilona Ciepliński – najmłodsza osoba z naszego zespołu. Urodziła się w Stanach Zjednoczonych i tam ukończyła pierwszy etap swojej edukacji. Tam też zdecydowała się związać swą przyszłość z zawodem lekarza weterynarii. Studia odbyła na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, po skończeniu odbyła staż u nas w placówce i od czerwca 2016 r pracuje na stanowisku lekarza weterynarii w naszej lecznicy.

lek.wet. Sebastian Robakowski – specjalista radiolog , kierownik przychodni weterynaryjnej BAFIR, po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbył u nas staż i pracuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Dr n. wet. Marcin Zając – specjalista chorób psów i kotów, specjalista chirurg , właściciel przychodni.